Нагоя басё - 2019

ИЮЛЬ (7-21) 2019

Результаты: День 1-15

Другие дивизионы: Дзюрё

ЧЕМПИОН - КАКУРЮ (14-1)

Восток Ранг Запад
Какурю (14-1) оооооооооооохоо йокодзуна Хакухо (12-3) оооооооохоооохх
Гоэйдо (3-5) хоохоххх травма озэки Такаясу (8-3) охоооооохох травма
Такакэйсё (0-0) травма озэки Тотиносин (0-6) хххххх травма
Митакэуми (9-6) хооохоооххохохо сэкивакэ Тамаваси (5-10) хххххохххххоооо
Аби (8-7) ххоххохоооххооо комусуби Рюдэн (4-11) хоохххохххххохх
Асанояма (7-8) охххоххоохоххоо маэгасира 1 Хокутофудзи (9-6) хххоооооооххоох
Аоияма (8-7) оохохххххоооохо маэгасира 2 Эндо (10-5) оххоххохоохооо
Сёдай (7-8) ооххооххоххоххо маэгасира 3 Дайэйсё (8-7) оххоохххоооохох
Мэйсэй (4-11) ххххххооххххохо маэгасира 4 Итинодзё (9-6) хоооооххохооххо
Котосёгику (7-8) ооохохххоххохох маэгасира 5 Такарафудзи (6-9) хохххохххоооххо
Тиётайрю (8-7) оохоххооохххохо маэгасира 6 Симаноуми (8-7) ххохохоооохохох
Мёгирю (8-7) охоохоооооххххх маэгасира 7 Томокадзэ (11-4) оооооххоооохоох
Оносё (6-9) хохххооохоохххх маэгасира 8 Окиноуми (8-7) ххохооохххоохоо
Сёходзан (6-9) оххохооххххохох маэгасира 9 Дайсёхо (6-9) хххоооххохохохх
Котоэко (9-6) ооххххооооооохх маэгасира 10 Такагэндзи (4-11) ооохохххххххххх
Йосикадзэ (0-0) травма маэгасира 11 Нисикиги (6-9) ххоохххохххоох
Тотиодзан (5-10) хохохххххоохххо маэгасира 12 Кагаяки (7-8) охоххоооххоххох
Тиёмару (5-10) охххоохоххохххх маэгасира 13 Саданоуми (9-6) хоохоохоохохоох
Тойоносима (7-8) хххоххоохохооох маэгасира 14 Энхо (9-6) ооохооххоохххоо
Яго (4-11) ххооххоххххххох маэгасира 15 Кайсэй (1-10-4) охххххххххх
Котоюки (11-4) хохоооохоохоооо маэгасира 16 Тэруцуёси (12-3) ооооохохохооохо

АРХИВ РЕЗУЛЬТАТОВ
Победители всех басё (1909 - ...)
Январь-2004 Март-2004 Май-2004 Июль-2004 Сентябрь-2004 Ноябрь-2004
Январь-2005 Март-2005 Май-2005 Июль-2005 Сентябрь-2005 Ноябрь-2005
Январь-2006 Март-2006 Май-2006 Июль-2006 Сентябрь-2006 Ноябрь-2006
Январь-2007 Март-2007 Май-2007 Июль-2007 Сентябрь-2007 Ноябрь-2007
Январь-2008 Март-2008 Май-2008 Июль-2008 Сентябрь-2008 Ноябрь-2008
Январь-2009 Март-2009 Май-2009 Июль-2009 Сентябрь-2009 Ноябрь-2009
Январь-2010 Март-2010 Май-2010 Июль-2010 Сентябрь-2010 Ноябрь-2010
Январь-2011 Март-2011 Май-2011 Июль-2011 Сентябрь-2011 Ноябрь-2011
Январь-2012 Март-2012 Май-2012 Июль-2012 Сентябрь-2012 Ноябрь-2012
Январь-2013 Март-2013 Май-2013 Июль-2013 Сентябрь-2013 Ноябрь-2013
Январь-2014 Март-2014 Май-2014 Июль-2014 Сентябрь-2014 Ноябрь-2014
Январь-2015 Март-2015 Май-2015 Июль-2015 Сентябрь-2015 Ноябрь-2015
Январь-2016 Март-2016 Май-2016 Июль-2016 Сентябрь-2016 Ноябрь-2016
Январь-2017 Март-2017 Май-2017 Июль-2017 Сентябрь-2017 Ноябрь-2017
Январь-2018 Март-2018 Май-2018 Июль-2018 Сентябрь-2018 Ноябрь-2018
Январь-2019 Март-2019 Май-2019 Июль-2019 Сентябрь-2019 Ноябрь-2019

САМЫЕ-САМЫЕ
Наибольшее количество побед в поединках (макуути): Хакухо - 1026, Какурю - 614, Гоэйдо - 569
Самые опытные: Йосикадзэ - 37 лет, Тойоносима - 36 лет, Котосёгику - 35 лет, Сёходзан - 35 лет
Самые молодые: Такагэндзи - 22 года, Такакэйсё - 22 года, Оносё - 23 года
Самые высокие: Кайсэй - 195 см, Итинодзё - 193 см, Кагаяки - 193 см.
Самые маленькие: Энхо - 168 см, Тойоносима - 169 см, Тэруцуёси - 169 см, Такакэйсё - 175 см
Самые тяжелые: Итинодзё - 227 кг, Кайсэй - 204 кг, Тиётайрю - 198 кг
Самые легкие: Энхо - 99 кг, Тэруцуёси - 116 кгQR Code текущей страницы

QR Code