Июльский басё - 2020

19 ИЮЛЯ - 2 АВГУСТА 2020

Результаты: День 1-15

Другие дивизионы: Дзюрё

ЧЕМПИОН - ТЭРУНОФУДЗИ (13:2)

Восток Ранг Запад
Хакухо (10-3-2) ооооооооооххх-- йокодзуна Какурю (0-2) хх травма
Такакэйсё (8-4-3) оохоохохооох--- озэки Асанояма (12-3) ооооооооохооххо
Сёдай (11-4) оохооооооххооох сэкивакэ Митакэуми (11-4) оооооооххохооох
Дайэйсё (11-4) ооххохоохоооооо комусуби Окиноуми (9-6) хооохххохооооох
Эндо (8-7) охххххохоооохоо маэгасира 1 Ютакаяма (5-10) ххххххххоххоооо
Таканосё (8-7) ххохоооохххооох маэгасира 2 Оносё (2-13) хххххххххххххоо
Такарафудзи (5-10) ххоохххохохххох маэгасира 3 Кирибаяма (6-9) ххоххохооххххоо
Кагаяки (5-10) оохххохххохххох маэгасира 4 Аоияма (5-10) хоххооххххооххх
Аби (3-4-8) ххооохх маэгасира 5 Хокутофудзи (9-6) охоооххоохохохо
Энхо (5-10) хохохоохххохххх маэгасира 6 Рюдэн (7-8) оххххооххоохохо
Тэруцуёси (8-7) ооххххоооххооох маэгасира 7 Токусёрю (7-8) ххоохоохооххохх
Исиура (4-11) ххоххохохоххххх маэгасира 8 Тиётайрю (6-9) охохохххооххххо
Тамаваси (10-5) ооохоохохоохохо маэгасира 9 Икиой (3-12) хоххохххххххххо
Кайсэй (6-9) хохоххоххоохххо маэгасира 10 Мёгирю (10-5) ооооохохоххооох
Симаноуми (5-10) хххохоххххооохх маэгасира 11 Тотиносин (10-5) оххооохооххоооо
Саданоуми (8-7) охохххооххоохоо маэгасира 12 Сёходзан (5-10) хххххоохххххооо
Такаясу (10-5) хоохооххохооооо маэгасира 13 Котоновака (4-6-5) оооххохх-----хх
Котосёгику (8-7) оохоохооохохххх маэгасира 14 Вакатакакагэ (10-5) хххооохооооохоо
Котосёхо (8-7) ооооохохохххохх маэгасира 15 Тиёмару (4-11) ххххххоохохххох
Нисикиги (6-9) хоххохххооохохх маэгасира 16 Котоэко (10-5) охооохоохоооххо
Тэрунофудзи (13-2) оооохоооооооохо маэгасира 17 Котоюки (6-8-1) хххохххоооохх-

АРХИВ РЕЗУЛЬТАТОВ
Победители всех басё (1909 - ...)
Январь-2004 Март-2004 Май-2004 Июль-2004 Сентябрь-2004 Ноябрь-2004
Январь-2005 Март-2005 Май-2005 Июль-2005 Сентябрь-2005 Ноябрь-2005
Январь-2006 Март-2006 Май-2006 Июль-2006 Сентябрь-2006 Ноябрь-2006
Январь-2007 Март-2007 Май-2007 Июль-2007 Сентябрь-2007 Ноябрь-2007
Январь-2008 Март-2008 Май-2008 Июль-2008 Сентябрь-2008 Ноябрь-2008
Январь-2009 Март-2009 Май-2009 Июль-2009 Сентябрь-2009 Ноябрь-2009
Январь-2010 Март-2010 Май-2010 Июль-2010 Сентябрь-2010 Ноябрь-2010
Январь-2011 Март-2011 Май-2011 Июль-2011 Сентябрь-2011 Ноябрь-2011
Январь-2012 Март-2012 Май-2012 Июль-2012 Сентябрь-2012 Ноябрь-2012
Январь-2013 Март-2013 Май-2013 Июль-2013 Сентябрь-2013 Ноябрь-2013
Январь-2014 Март-2014 Май-2014 Июль-2014 Сентябрь-2014 Ноябрь-2014
Январь-2015 Март-2015 Май-2015 Июль-2015 Сентябрь-2015 Ноябрь-2015
Январь-2016 Март-2016 Май-2016 Июль-2016 Сентябрь-2016 Ноябрь-2016
Январь-2017 Март-2017 Май-2017 Июль-2017 Сентябрь-2017 Ноябрь-2017
Январь-2018 Март-2018 Май-2018 Июль-2018 Сентябрь-2018 Ноябрь-2018
Январь-2019 Март-2019 Май-2019 Июль-2019 Сентябрь-2019 Ноябрь-2019
Январь-2020 Март-2020 Май-2020 Июль-2020 Сентябрь-2020 Ноябрь-2020

САМЫЕ-САМЫЕ
Наибольшее количество побед в поединках (макуути): Хакухо - 1066, Котосёгику - 708, Какурю - 645
Самые опытные: Котосёгику - 36 лет, Сёходзан - 36 лет, Тамаваси - 35 лет
Самые молодые: Котосёхо - 20 лет, Котоновака - 22 года, Такакэйсё - 23 года, Оносё - 23 года
Самые высокие: Икиой - 194 см, Кайсэй - 194 см, Хакухо - 192 см
Самые маленькие: Энхо - 168 см, Тэруцуёси - 169 см, Такакэйсё - 175 см
Самые тяжелые: Кайсэй - 200 кг, Тиёмару - 194 кг, Аоияма - 193 кг, Тиётайрю - 192 кг
Самые легкие: Энхо - 96 кг, Исиура - 110 кг, Тэруцуёси - 120 кгQR Code текущей страницы

QR Code