Хацу басё - 2020

ЯНВАРЬ (12-26) 2020

Результаты: День 1-15

Другие дивизионы: Дзюрё

ЧЕМПИОН - ТОКУСЁРЮ (14-1)

Восток Ранг Запад
Хакухо (1-3) оххх кюдзё йокодзуна Какурю (1-4) хоххх кюдзё
Такакэйсё (11-4) охоооооохоооохх озэки Гоэйдо (5-10) хххохоохххохохх
Асанояма (10-5) оооххоохоххоооо сэкивакэ Такаясу (6-9) хоохххоххохххоо
Аби (5-10) хххооохоохххххх комусуби Дайэйсё (7-8) хоххоххохххоооо
Эндо (9-6) ооохооохххохохо маэгасира 1 Мёгирю (5-10) ххоохххохххоххо
Хокутофудзи (11-4) оооохххооооооох маэгасира 2 Митакэуми (7-8) хохоохохооохххх
Тамаваси (5-10) охоххххххохххоо маэгасира 3 Котоюки (0-0) кюдзё
Окиноуми (8-7) оххооооххоохххо маэгасира 4 Сёдай (13-2) оооооохоооооохо
Мэйсэй (1-7) ххххоххх кюдзё маэгасира 5 Энхо (8-7) охохоххоохооохх
Такарафудзи (7-8) хохохххооохххоо маэгасира 6 Тотиносин (5-10) хохоххохооххххх
Сёходзан (7-8) охоххохооххохох маэгасира 7 Оносё (9-6) ххххооооххооооо
Аоияма (4-11) ооххооххххххххх маэгасира 8 Рюдэн (10-5) хоооххооохоооох
Таканосё (7-8) охохххоохохохох маэгасира 9 Ютакаяма (11-4) охоооохооооххоо
Саданоуми (7-8) хооххоохооххххо маэгасира 10 Исиура (6-9) хххоохххооооххх
Тиётайрю (7-8) оххххоохххоооох маэгасира 11 Кагаяки (10-5) оооооххоооохххо
Цуругисё (6-9) хохоххоххххохоо маэгасира 12 Тиёмару (6-9) оххххоооххохохх
Котосёгику (7-8) ххооохохххххооо маэгасира 13 Котоэко (2-13) хоохххххххххххх
Тэруцуёси (8-7) ооооохоххоохххх маэгасира 14 Симаноуми (6-9) хохохоххххооохх
Адзумарю (7-8) оохохоохххххоох маэгасира 15 Икиой (8-7) ххххооххоохоооо
Тотиодзан (9-6) оххооохооохохох маэгасира 16 Кайсэй (8-7) хооххоооохххохо
Кирибаяма (11-4) охохоххоооооооо маэгасира 17 Токусёрю (14-1) охооооооооооооо

АРХИВ РЕЗУЛЬТАТОВ
Победители всех басё (1909 - ...)
Январь-2004 Март-2004 Май-2004 Июль-2004 Сентябрь-2004 Ноябрь-2004
Январь-2005 Март-2005 Май-2005 Июль-2005 Сентябрь-2005 Ноябрь-2005
Январь-2006 Март-2006 Май-2006 Июль-2006 Сентябрь-2006 Ноябрь-2006
Январь-2007 Март-2007 Май-2007 Июль-2007 Сентябрь-2007 Ноябрь-2007
Январь-2008 Март-2008 Май-2008 Июль-2008 Сентябрь-2008 Ноябрь-2008
Январь-2009 Март-2009 Май-2009 Июль-2009 Сентябрь-2009 Ноябрь-2009
Январь-2010 Март-2010 Май-2010 Июль-2010 Сентябрь-2010 Ноябрь-2010
Январь-2011 Март-2011 Май-2011 Июль-2011 Сентябрь-2011 Ноябрь-2011
Январь-2012 Март-2012 Май-2012 Июль-2012 Сентябрь-2012 Ноябрь-2012
Январь-2013 Март-2013 Май-2013 Июль-2013 Сентябрь-2013 Ноябрь-2013
Январь-2014 Март-2014 Май-2014 Июль-2014 Сентябрь-2014 Ноябрь-2014
Январь-2015 Март-2015 Май-2015 Июль-2015 Сентябрь-2015 Ноябрь-2015
Январь-2016 Март-2016 Май-2016 Июль-2016 Сентябрь-2016 Ноябрь-2016
Январь-2017 Март-2017 Май-2017 Июль-2017 Сентябрь-2017 Ноябрь-2017
Январь-2018 Март-2018 Май-2018 Июль-2018 Сентябрь-2018 Ноябрь-2018
Январь-2019 Март-2019 Май-2019 Июль-2019 Сентябрь-2019 Ноябрь-2019
Январь-2020 Март-2020 Май-2020 Июль-2020 Сентябрь-2020 Ноябрь-2020

САМЫЕ-САМЫЕ
Наибольшее количество побед в поединках (макуути): Хакухо - 1052, Какурю - 632, Гоэйдо - 582
Самые опытные: Котосёгику - 35 лет, Сёходзан - 35 лет, Тамаваси - 35 лет
Самые молодые: Такакэйсё - 23 года, Оносё - 23 года, Кирибаяма - 23 года
Самые высокие: Икиой - 194 см, Кайсэй - 194 см, Хакухо - 192 см
Самые маленькие: Энхо - 168 см, Тэруцуёси - 169 см, Такакэйсё - 175 см
Самые тяжелые: Кайсэй - 200 кг, Тиёмару - 194 кг, Аоияма - 193 кг, Тиётайрю - 192 кг
Самые легкие: Энхо - 99 кг, Исиура - 110 кг, Тэруцуёси - 120 кгQR Code текущей страницы

QR Code